090.343.1233

Ép cọc bê tông cốt thép mới nhất 2019

Là đơn vị đi đầu trong lĩnh vực ép cọc bê tông chuyên nghiệp, giá cả cạnh tranh, thi công công nhanh chóng mà chất lượng vẫn đảm bảo thi công theo đúng yêu cầu thiết kế. Trung tâm ép cọc bê tông 24h gửi tới quy khách hàng Phương pháp thi công ép cọc bê tông cốt thép như sau:

  1. Lựa chọn phương pháp ép cọc
  2. Chuẩn bị mặt bằng ép cọc
  3. Xác định vị trí ép cọc
  4. Các yêu cầu kỹ thuật đối với đoạn cọc ép
  5. Các tiêu chuẩn kỹ thuật áp dụng cho thiết bị ép cọc
  6. Tính toán chọn máy và cẩu phục vụ ép cọc
  7. Xác định thời gian thi công và nhân lực 
  8. Tiến hành ép cọc

I. Lựa chọn phương pháp ép cọc:

Việc này phụ thuộc vào nhiều yếu tố như: Địa chất công trình, vị trí công trình, chiều dài của cọc, máy móc thiết bị thi công.

II. Chuẩn bị mặt bằng thi công

-  Vận chuyển cọc đến tại công trường cần thi công

- Khu vị trí sắp xếp cọc phải đặt ngoài khu vực ép cọc, đường đi vận chuyển cọc phải bằng phằng không lồi lõm

- cọc phải vạch sãn đường tâm để thuận tiện cho việc sử dụng máy kính vĩ căn chỉnh

- Cần loại bỏ những cọc không đủ chất lượng

- Trước khi ép cọc đại trà thì ta tiến hành ép thử nghiệp 1-2% số cọc để đánh giá sơ bộ

- Phải có đầy đủ báo cáo khảo sất đia chất công trình kết quả xuyên tĩnh

ép cọc bê tông cốt thép

III. Xác định vị trí ép cọc

IV. Các yêu cầu kỹ thuật đối với đoạn cọc ép

V.Các tiêu chuẩn kỹ thuật áp dụng cho thiết bị ép cọc

VI.Tính toán chọn máy và cẩu phục vụ ép cọc

VII Xác định thời gian thi công và nhân lực 

VIII. Tiến hành ép cọc

Bài viết tham khảo


 

Đối tác